Zasílání do zahraničí / Sending abroad

ZASÍLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

Zásilky standardně do zahraničí nezasíláme, pokud byste měli zájem o zaslání mimo území ČR (neplatí pro Slovenskou republiku), prosím kontaktujte nás a s naším pracovníkem se domluvíte na individuálním postupu.

SENDING ABROAD
Shipments abroad normally supposed, if you are interested in receiving foreign country, please contact us and our staff speak to the individual procedure.